กลับมามองเห็นชัดอีกครั้ง..

ปรึกษาจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวันนี้!!

หากคุณมีปัญหาการมองเห็น มีความกังวลในอาการที่คุณเป็นอยู่ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางวันนี้ เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดีขึ้น…

Greeting

พ.ญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

หมอทำเว็บไซต์นี้ไว้เพื่อให้เป็นเหมือนเพื่อนของทุกคนที่ช่วยตอบคำถามผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสายตาและการรักษาสายตา ข้อมูลเชิงวิชาการหลายท่านน่าจะเซิร์ชหาอ่านได้ทั่วไป หมอจึงอยากเล่าให้ฟังโดยใช้คำอธิบายง่ายๆเหมือนเพื่อนถามเพื่อน คิดว่าอาจจะทำให้เข้าใจได้แบบไม่ยากและสบายใจที่จะได้อ่านหรือดูคลิป

We Solve Real Problems

what can i do for you?

my relex

รักษาสายตาสั้นและเอียงโดยการปรับแต่งความโค้งความหนากระจกตาด้วยการใช้เฟ็มโตเลเซอร์

My ICL

เลนส์เสริมที่ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ โดยใช้วัสดุ Collamer ที่เข้าได้กับร่างกายมนุษย์

My FemtoLASIK

รักษาสายตาผิดปกติ ต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทน

My Presbyond

เทคโนโลยีใหม่ในการแก้ไขสายตายาวตามอายุ และสายตาสั้น เอียง สายตายาวแต่กำเนิดพร้อมกัน

My PRK

รักษาสายตาผิดปกติ โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุดออกก่อน แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งกระจกตา

we love them

what my clients have to say