Contact Me

ปรึกษาปัญหาสุขภาพดวงตา

แฟนเพจ

ดูข้อมูลเพิ่ม
ในแฟนเพจ doctorthidana

ศูนย์เลสิก รพ. วิภาวดี

ศูนย์เลสิก รพ. วิภาวดี

📍 51/3 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี ถ. งามวงศ์วาน, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞 02-9412890-2, 081-9886784

ศูนย์เลสิก รพ. กรุงเทพ

ศูนย์เลสิก รพ. กรุงเทพ

📍 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
📞 02-7551307, 02-3103307

พ.ญ. ฐิดานันท์

จักษุแพทย์

มีปัญหาเรื่องดวงตาอย่าลังเล หมอเปิ้ลและทีมงานยินดีให้คำปรึกษา!