เลนส์เสริม ICL 👉 แก้ไขสายตาสั้น, เอียง, ยาว แต่กำเนิด

พ.ญ. ฐิดานันท์

พ.ญ. ฐิดานันท์

ในอดีต มีคนที่อยากทำ LASIK หรือ RELEX แล้วทำไม่ได้เพราะสายตาสั้นเอียงมาก กระจกตาหนาไม่พอ แข็งแรงไม่พอ คนเหล่านั้นก็ต้องผิดหวังกลับบ้านไป
แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เรามีทางเลือกมากขึ้น เมื่อกระจกตาไม่พอที่จะทำการแก้ไขใดๆ ด้วยเลเซอร์เพราะจะทำให้กระจกตาบางลง เราก็มาทำอะไรที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกระจกตา โดยเราใช้เลนส์เสริมเข้าไปหลังกระจกตาแทน

ในลูกตาของเรามีพื้นที่ที่เราสามารถสอดแทรกเลนส์เสริมที่แบนบางนี้เข้าไปเพื่อทำให้เรามองเห็นชัดขึ้น จะทำได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ว่ากว้างพอหรือไม่ เป็นเหตุให้ก่อนทำทุกคนต้องมาตรวจวัดช่องในตานี้ ถ้าไม่กว้างพอ ก็คงต้องทำใจ ทำไม่ได้กลับบ้านไป แต่ถ้าช่องนี้กว้างพอจึงจะสามารถใส่เลนส์นี้ได้
เลนส์เสริม ICL นี้แบนบางมาก หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร สามารถแอบเข้าไปอยู่ในตาเราโดยหลังทำเราจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตา เสมือนประหนึ่ง ICL เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในลูกตา สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ เล่นกีฬาได้ ว่ายน้ำดำน้ำได้ 

การใส่เลนส์เสริมเข้าไปในตา คนที่ถูกทำไม่ต้องให้ความร่วมมือมากเท่ากับทำเลเซอร์ แค่นอนนิ่งให้หมอทำประมาณ 20-25 นาทีก็เสร็จ 

จะเห็นได้ว่า การทำ ICL ไม่ยุ่งยาก ไม่ทำให้กระจกตาบางลง ไม่ทำให้ตาแห้งขึ้นเหมือนการแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดต่างๆ การกลับมามองเห็นชัดก็เร็วมา ในปัจจุบันการทำ ICLจึงเป็นที่นิยมในคนทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงทำแต่ในคนที่สายตาสั้นมากหรือกระจกตาบางอีกต่อไป 

พ.ญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

ผู้เขียน/จักษุแพทย์

แพทย์หญิงฐิดานันท์ รัตนธรรม เเพทย์ที่ทำเลนส์เสริม ICL มากที่สุด อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เริ่มทำ LASIK มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งนับเป็นปีที่มีการนำ LASIK มาใช้แก้ปัญหาสายตาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี…