รักษาปัญหาสายตาด้วย FemtoLASIK

พ.ญ. ฐิดานันท์

พ.ญ. ฐิดานันท์

FemtoLASIK เป็นการทำเลสิก โดยใช้เลเซอร์ตัวแรก Femtolaser เปิดผิวกระจกตาเป็นแผ่น Flap แล้วใช้เลเซอร์ตัวที่สอง Excimer laser มาปรับโค้งกระจกตาด้านใน จากนั้นผิวกระจกตาจะปิดกลับสมานตัวเอง

ในอดีต เราใช้ใบมีดเล็กๆ Microkeratome เปิดผิวกระจกตา แล้วใช้เลเซอร์ตัวที่ 2 Excimer laser มาขัดปรับโค้งกระจกตา เรียกว่า LASIK
ในปัจจุบัน เราใช้ Femtolaser มาเปิดผิวกระจกตาแทนใบมีด Microkeratome จึงเรียกว่า FemtoLASIK

ถ้าจะเทียบกันระหว่างใช้ใบมีดเปิดกับใช้เลเซอร์เปิด เลเซอร์ย่อมเปิดผิวกระจกตาได้แม่นยำมากกว่า ความหนาของกระจกตาที่เปิดจะออกมาตรงกับค่าที่เราตั้งในเครื่องเลเซอร์มากกว่าการใช้ใบมีด เพราะฉะนั้นในคนที่สายตาสั้นมาก ก็เหมาะที่จะใช้ Femtolaser เปิดผิวกระจกตามากกว่า

ทั้งนี้แพทย์จะตรวจสภาพกระจกตา คำนวณความหนากระจกตาที่ต้องขัดออกไปและที่เหลืออยู่ ว่าเหมาะที่จะทำแบบไหน
FemtoLASIK เป็นวิธีที่ใช้ทำ แต่เลเซอร์ที่ขัดปรับโค้งกระจกตาใช้แก้ได้ทั้ง สายตาสั้นยาวเอียงได้ (Myopia Astigmatism and Hyperopia) รวมทั้ง Presbyond ที่ใช้ช่วยเรื่องมองใกล้หรือสายตายาวสูงอายุได้อีกด้วย

พ.ญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

ผู้เขียน/จักษุแพทย์

แพทย์หญิงฐิดานันท์ รัตนธรรม เเพทย์ที่ทำเลนส์เสริม ICL มากที่สุด อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เริ่มทำ LASIK มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งนับเป็นปีที่มีการนำ LASIK มาใช้แก้ปัญหาสายตาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี…